Skip to main content
Strona główna / Oferta /

AUDYT ŚRODOWISKOWY

Audyt środowiskowy jest usługą, polegającą na wnikliwej analizie stanu przestrzegania przez Państwa firmę obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. Punktem wyjścia
w przeprowadzeniu audytu środowiskowego jest zapoznanie się z technologią przedsiębiorstwa oraz analiza dokumentacji Państwa firmy. 

Audyt środowiskowy obejmuje takie obszary jak:

 • gospodarka odpadami,
 • gospodarka wodno- ściekowa,
 • emisje do powietrza,
 • hałas,
 • sprawozdawczość środowiskowa, opłaty środowiskowe, decyzje środowiskowe,
 • procesy technologiczne występujące w firmie.

Centrum Zarządzania Środowiskiem przygotuje dla Państwa audyt środowiskowy, który pozwoli poznać potrzeby Państwa Firmy w zakresie korzystania ze środowiska, jak również wyznaczy obowiązki jakie w tym zakresie muszą być spełnione. Wynikiem audytu jest raport określający bilans obowiązków na terenie zakładu, obszary wymagające zastosowania działań naprawczych i korygujących, a także wskazujący sankcje karne za niespełnianie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Audyt środowiskowy jest usługą, która pozwala niezależnemu wykwalifikowanemu audytorowi na obiektywną, wnikliwą ocenę działalności firmy w odniesieniu do przepisów ochrony środowiska. Umożliwia:

 • zapobieganie negatywnym skutkom niespełniania norm środowiskowych,
 • polepszenie wizerunku firmy, 
 • zapobieganiem niezgodnościom środowiskowym mającym negatywny wpływ na wyniki finansowe,
 • świadomą realizację działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska i innymi, do których firma jest zobowiązana, 
 • zapobieganie zaniedbaniom w zakresie kar za niewykonywanie obowiązkowych pomiarów, odprowadzania opłat środowiskowych, co ustrzega firmę przed tzw. opłatami podwyższonymi i karami finansowymi.

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie ochrony środowiska lub chce działać bardziej ekologicznie, skontaktuj się z nami!