Skip to main content
Strona główna / Oferta /

POZWOLENIA ZINTEGROWANE

Centrum Zarządzania Środowiskiem oferuje Państwu kompleksowe doradztwo w zakresie uzyskania pozwoleń zintegrowanych, które dotyczą instalacji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jedną z korzyści związanych z wprowadzeniem pozwoleń zintegrowanych jest ujęcie środowiskowych warunków eksploatacji instalacji w jednym pozwoleniu. Zgodnie z polskim prawem pozwolenie zintegrowane zwalnia prowadzącego instalację z obowiązku uzyskania następujących rodzajów pozwoleń „komponentowych”:

  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
  • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 
  • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. 

Centrum Zarządzania Środowiskiem jest firmą, która może przygotować wniosek o wydanie takiego pozwolenia oraz jeśli zachodzi taka potrzeba – raport początkowy.

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska wskazują, że wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego musi zawierać raport początkowy w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. 

Uogólniając możemy przyjęć, że raport początkowy to dokument, który przedstawia stan gleby
i wód gruntowych przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego lub przy aktualizowaniu posiadanego już pozwolenia.

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie ochrony środowiska lub chce działać bardziej ekologicznie, skontaktuj się z nami!