Skip to main content
Strona główna / Oferta /

STAŁA OBSŁUGA KLIENTA

Centrum Zarządzania Środowiskiem wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych jak i przyszłych klientów zapewnia stałą obsługę w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska. 

Współpracę rozpoczynamy audytem środowiskowym, polegającym na zapoznaniu się z technologią zakładu, ocenie przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wszelkich wymagań prawnych oraz wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Audyt zostaje zakończony raportem, który zwiera tzw. bilans wejścia, określający obowiązki, które są spełniane i obowiązki, które wymagają zastosowania działań naprawczych.

Stała współpraca podjęta po zakończeniu audytu opiera się o następujące działania:

 • prowadzenie ewidencji odpadów,
 • sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych, 
 • sporządzanie zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska,
 • obliczenie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach, sporządzanie raportów do KOBIZE,
 • nadzorowanie dokumentacji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), 
 • wypełnianie obowiązków zakładu związanych z Europejskim Rejestrem Uwalniania
  i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
 • stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska,
 • prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej,
 • uczestnictwo w kontroli WIOŚ,
 • nadzorowanie wykonywania pomiarów emisji.

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie ochrony środowiska lub chce działać bardziej ekologicznie, skontaktuj się z nami!