Skip to main content
Strona główna / Oferta /

DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydawana jest dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na etapie prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Centrum Zarządzania Środowiskiem przygotowuje kompleksową dokumentację niezbędną do uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej.

W ramach tej usługi oferujemy Państwu opracowanie:

  • karty informacyjnej przedsięwzięci; 
  • raportu oddziaływania inwestycji na środowisko;
  • inwentaryzacji przyrodniczej.

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie ochrony środowiska lub chce działać bardziej ekologicznie, skontaktuj się z nami!