Skip to main content
Strona główna / Oferta /

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Oferta Centrum Zarządzania Środowiskiem w zakresie ochrony powierza to przede wszystkim opracowanie wymaganej dokumentacji w celu:

  • uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 
  • zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia na emisję,

Przeprowadzamy również analizy zasadności uzyskiwania pozwolenia, zmiany pozwolenia, zgłoszenia instalacji, podlegania pod standardy emisyjne LZO, spełniania standardów emisyjnych, imisyjnych oraz innych zagadnień związanych z emisją do powietrza.

W zakresie emisji do powietrza firma specjalizuje się również w sporządzaniu bilansów LZO, które są obowiązkowe w firmach stosujących preparaty zawierające lotne związki organiczne i podlegające pod tzw. standardy emisyjne  z instalacji. 

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie ochrony środowiska lub chce działać bardziej ekologicznie, skontaktuj się z nami!