Skip to main content
Strona główna / Oferta /

KOBiZE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w skrócie KOBiZE prowadzi Krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Centrum Zarządzania Środowiskiem proponuje Państwu prowadzenie konta zakładu
w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE) jak również składania raportów do KOBiZE. Każdy bowiem podmiot, przedsiębiorca korzystający ze środowiska, niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, czy stopnia szkodliwości dla środowiska, jest zobowiązany złoży taki raport do KOBiZE w systemie rocznym. 

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie ochrony środowiska lub chce działać bardziej ekologicznie, skontaktuj się z nami!