Skip to main content
Strona główna / Oferta /

GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, pojęcie „gospodarka odpadami” – oznacza wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami czyli transport, przetwarzanie odpadów, łącznie
z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie
z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Centrum Zarządzania Środowiskiem proponuje Państwu kompleksową obsługę tym zakresie, polegającą między innymi na:

  • przygotowaniu wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • przygotowaniu wniosków o uzyskanie zezwolenia w zakresie przetwarzania (odzysku
    i unieszkodliwiania) odpadów,
  • przygotowaniu wniosków o uzyskanie zezwolenia w zakresie zbierania i transportu odpadów,
  • przygotowywanie zgłoszeń produktów ubocznych.

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie ochrony środowiska lub chce działać bardziej ekologicznie, skontaktuj się z nami!