Skip to main content
Strona główna / Oferta /

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Centrum Zarządzania Środowiskiem zapewnia obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z wymogów Prawa Ochrony Środowiska, obejmującej:

  • ewidencje odpadów,
  • sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań o osadach ściekowych,
  • sporządzanie zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska (w zakresie  gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, ścieków odprowadzanych do ziemi lub wód powierzchniowych, poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, składowania odpadów),
  • sprawozdawczości emisyjnej do KOBiZE,
  • opłaty za korzystanie ze środowiska,
  • nadzorowanie dokumentacji firmy w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO),
  • sprawozdawczość PRTR,
  • bilans LZO.

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie ochrony środowiska lub chce działać bardziej ekologicznie, skontaktuj się z nami!